دفعه بعد که می خواهید ظرف ناهار فرزندان را برای مهد کودک یا مدرسه آماده کنید، این اشتباهات رایج والدین را مرتکب نشوید.

۱. غذای زیاد گذاشتن

۲. عدم توجه به ارزش غذایی

۳. پروتئین خیلی کم

۴. فراموش کردن شیوه غذاخوردن بچه در خانه

۵. میوه زیاد بدون سبزیجات

۶. برنامه ریزی نکردن

۷. ترغیب نکردن بچه به خوردن غذا

توضیحات و مثال های این اشتباهات رایج را در وبگاه #نی_نی_بان در این لینک بخوانید.