نکته ای که خیلی مهم است، اول از همه تازه بودن خمیر مایه ای هست که تهیه می کنید. اگر از سوپرمارکت ها خریداری می کنید حتما تاریخ مصرفش را نگاه کنید، اگر هم به صورت باز از لوازم قنادی ها تهیه کردید حتما از تازه بودنش اطمینان پیدا کنید. در غیر این صورت عمل نمی آید.

ادامه این مطلب از وبگاه #چاشنیک را در این لینک ببینید.