آیا می دانید چطور باید نان و گوشت مرغوب را از غیر مرغوب تشخیص دهید؟

در بین مردم باورهایی وجود دارد که همین باورها پایه و اساس تشخیص مرغوب بودن کالاها هستند اما گاه برخی از این باورها چندان مورد تایید متخصصان تغذیه نیستند.

گوشت: اگر تکه تکه یا چرخ شده است...

تفکر موجود: اگر گوشت مصرفی خود را از فروشگاه ها و کارگاه های نامعتبر خریداری می کنید به خصوص اگر گوشت تکه شده یا چرخ کرده باشد ممکن است به جای گوشت گاو و گوسفند گوشت های ارزان قیمت مثل گوشت الاغ تحویل تان دهند! 

نظر متخصص: تشخیص گوشت گاو و گوسفند از گوشت های دیگر مثل الاغ و ... برای افراد عادی بسیار مشکل است بنابراین باید فقط از قصابی ها و فروشگاه هایی خرید کنیم که به آنها اطمینان کامل داریم. البته امروزه خیلی از گوشت ها بسته شده و از کارخانه های معتبر هستند و معمولا قسمت های مختلف گوشت به صورت جداگانه به فروش می رسند بنابراین از روی لاشه حیوان نیز می توان به نوع آن پی برد.

ادامه این مطلب از وبگاه #نوعروس را در این لینک ببینید.