شاید پخت شیرینی و کیک اولین کاربرد جوش شیرین باشد که به ذهن می رسد. اما این ماده به عنوان یک تمیزکننده قدرتمند در نظافت خانه یکه تازی می کند. این ماده ارزان در کنار سرکه به عنوان یک ماده غیر شیمیایی و همه کاره مورد استفاده قرار می گیرد. ¼ فنجان جوش شیرین حل شده ۱ لیتر آب گرم برای مقابله با بسیاری از لکه های موجود در سطح خانه کفایت می کند.

ادامه این مطلب از وبگاه #چیدانه  را در این
لینک ببینید.