وسایل مورد نیاز :


نخ کاموا زرد


قیچی


چسب حرارتی


ساقه کاموایی


چشم های پلاستیکی


مقداری پارچه نمدی

ادامه این مطلب از وبگاه #رونیتا را در این لینک ببینید.