خوراکی پیشنهادی امروز ما که می توانید آن را در یک برنامه کمپینگ امتحان کنید، حاصل خلاقیت های یک برنامه طبیعتگردی است که در آن با ترکیب کردن مواد مختلف به مزه های خوبی رسیدیم. شما هم اگر دوست داشتید، یک بار این غذا را امتحان کنید و ببینید شما هم مثل ما عاشق آن می شوید یا نه.

درست کردن این غذا در یک روز کوهنوردی اتفاق افتاد که ما حتی آب آشامیدنی هم برای نوشیدن نداشتیم و مجبور شدیم از برف های تمیز اطراف جمع کرده و روی حرارت آتش آب کنیم.

ادامه این مطلب از وبگاه #گردالی را در این لینک ببینید.